Difusor aus Acrylglas mit Mikroprismen (entblendete Lichtflächen)

Difusor aus Acrylglas mit Mikroprismen (entblendete Lichtflächen)

Difusor aus Acrylglas mit Mikroprismen (entblendete Lichtflächen)